Din kontaktperson: Fiddeli Kluge Fiddeli K Massage & Friskvård
+46 70 993 6237

Sekretesspolicy

Tillämpningsområde

Denna sekretesspolicy informerar användaren om metoder, omfattning och syfte vid insamling och användning av personrelaterade data via den ansvariga leverantören BEMER Int. AG, Austrasse 15, FL - 9495 Triesen (info@bemergroup.com, tel. +423 / 399 39 99) på denna webbplats (nedan kallat ”erbjudandet”).

Dataskydd regleras enligt de tyska lagarna om dataskydd (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) och telemedier (Telemediengesetz, TMG).

Åtkomstdata/serverloggfiler

Leverantören (eller dennes internetleverantör) samlar in data om varje åtkomst till erbjudandet (så kallade serverloggfiler). Som åtkomstdata räknas:

Namnet på den anropade webbplatsen, filer, datum och klockslag för anropet, överförda datamängder, meddelanden om genomförda hämtningar, webbläsarens typ samt version, användarens operativsystem, referens-URL (d.v.s. föregående besökta sida), IP-adress och leverantören av förfrågan.

Leverantören använder den registrerade informationen endast för statistiska analyser av driften, för säkerhetsändamål samt för optimering av erbjudanden. Leverantören har dock rätt att undersöka den registrerade informationen vid relevanta indicier på att det föreligger en rättsstridig användning.

Hantering av personuppgifter

Med personuppgifter avses sådana data och uppgifter som kan användas för att identifiera en person, inklusive sådan information som kan spåras tillbaka till en viss person. Det inkluderar till exempel namnet, e-postadressen eller telefonnumret. Även data om intressen, hobbies, medlemskap eller vilka webbplatser som någon har besökt räknas som personuppgifter.

Personuppgifter samlas endast in, används och överförs av leverantören om det är tillåtet enligt lag eller om användaren samtycker till det vid datainsamlingen.

Registrering av kontakter

Vid kontakter med leverantören (till exempel via kontaktformulär eller e-post) sparas användarens uppgifter i syfte att besvara frågan samt som referens vid eventuella följdfrågor.

Nyhetsbrev

Vi skickar nyhetsbrev med information om oss och våra erbjudanden.

Om du vill ha detta nyhetsbrev behöver vi få en giltig e-postadress av dig samt bifogad information med vars hjälp vi kan bekräfta att du är ägare till den angivna e-postadressen eller att innehavaren är införstådd med att få detta nyhetsbrev. Inga ytterligare uppgifter samlas in. Dessa uppgifter används enbart för sändning av nyhetsbrevet och sprids inte till tredje part.

När du registrerar dig för nyhetsbrevet sparas IP-adressen och datumet för din anmälan. Det enda syftet med denna lagring är att fungera som underlag om en tredje part missbrukar en e-postadress, och anmäler den som mottagare av nyhetsbrev utan den berättigade innehavarens vetskap.

Du kan när som helst återkalla ditt medgivande till lagring av dina uppgifter och din e-postadress samt avbryta din prenumeration på nyhetsbrevet. Detta återkallande kan göras via en länk i nyhetsbrevet, i din användarprofil eller genom att meddela någon av ovan nämnda kontaktpunkter.

Inbäddade tjänster och innehåll från tredje part

Det kan förekomma länkar till innehåll från tredje part inuti i dessa weberbjudanden, till exempel videofilmer på YouTube, kartmaterial från Google Maps, RSS-strömmar eller grafik från andra webbplatser. I dessa fall måste alltid leverantören av detta innehåll (nedan kallat ”tredjepartsleverantör”) få en korrekt angivelse av användarens IP-adress. Utan IP-adress går det nämligen inte att skicka innehållet till respektive användares webbläsare. IP-adressen är alltså nödvändig för att skapa innehållet. Vi strävar efter att endast använda oss av sådant innehåll vars leverantörer endast använder IP-adresserna för innehållsleverans. Vi har dock inget inflytande över huruvida tredjepartsleverantören lagrar IP-adresser till exempel för statistikändamål. Vi upplyser användarna om det i den utsträckning vi känner till det.

Cookies

Cookies är små filer, som gör det möjligt att spara relaterad information på den enhet som användaren använder för att få åtkomst (till exempel PC eller smartphone). De gör webbplatser mer användarvänliga och är därmed till gagn för användaren (de kan till exempel lagra inloggningsuppgifter). För det andra möjliggör de beräkningar av statistik om webbplatsanvändningen och hjälper till vid analyser av hur erbjudandena kan förbättras. Användarna kan styra hur cookiefilerna fungerar. I de flesta webbläsare finns det ett alternativ för att begränsa eller helt blockera lagring av cookiefiler. Det visas även information som varnar för att användningen och i synnerhet användarupplevelsen kan bli lidande om cookiefilerna blockeras eller begränsas.

Du kan visa och hantera information om cookiefiler från företag på den amerikanska webbplatsen http://www.aboutads.info/choices/ eller EU-webbplatsen http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

Registreringsfunktion

Data som anges vid registreringen används i syfte att utnyttja erbjudandet. Användarna kan få information om erbjudanden eller andra frågor som är relevanta för registreringen, till exempel ändringar i erbjudandets omfattning eller tekniska förhållanden, via e-post. Vilka uppgifter som samlas in visas på inmatningsformuläret. Det gäller till exempel namn, telefonnummer, e-postadresser, IP-adresser för kontaktregistrering, mottagning av nyhetsbrev samt uppgifter för statistiska beräkningar.

Google Analytics

Detta erbjudande använder sig av Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder sig av så kallade ”cookies”, det vill säga textfiler som sparas på användarens dator och som gör det möjligt att analysera användningen av webbplatsen. Den information som erhålls via cookiefilen om användningen av denna webbplats överförs normalt sett till en av Googles servrar i USA och lagras där.

Vid aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats, kommer användarens IP-adress emellertid att först trunkeras i medlemsstaterna i Europeiska unionen eller i andra länder som omfattas av avtalet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. De fullständiga IP-adresserna överförs och trunkeras bara undantagsvis på Googles servrar i USA. IP-anonymisering är aktiverat på denna webbplats. På uppdrag av webbplatsens innehavare använder Google dessa data för att utvärdera användarnas användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och genomföra tjänster som är förknippade med webbplatsanvändningen och Internetanvändningen enligt avtal med webbplatsägaren.

De IP-adresser som överförs som en del av Google Analytics från din webbläsare kommer inte att sammanställas med andra data från Google. Användaren kan förhindra att cookiefiler lagras genom att göra motsvarande inställning i sitt webbläsarprogram. Inom ramen för detta erbjudande gäller dock att användaren informeras om de eventuellt inte kan utnyttja samtliga funktioner på den här webbplatsen. Användaren kan förhindra att data från cookiefilen och från användningen av denna webbplats (inklusive användarens IP-adress) såväl produceras hos Google som bearbetas där genom att ladda ned följande webbläsar-plugin och installera det: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Istället för att installera webbläsartillägget (eller om du använder webbläsaren på en mobil enhet) kan du klicka på denna länk om du vill förhindra att data skickas till Google Analytics från denna webbplats i framtiden. Då sparas en cookiefil på din enhet som ger dig möjlighet att neka. Om du raderar dina cookiefiler måste du klicka på denna länk på nytt.

Användning av sociala plugin-program för Facebook

I detta erbjudande används sociala plugin-program (”Plugins”) för det sociala nätverket facebook.com, som drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”). Plugin-program känns igen på sina Facebook-logotyper (ett vitt ”f” på blå bakgrund eller ett tummen upp-tecken) eller på att de anges med tillägget ”Facebook Social Plugin”. Här finns en lista med sociala plugin-program för Facebook samt en beskrivning av deras utseende: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Om en användare öppnar en webbplats i detta erbjudande som innehåller ett sådant plugin-program, skapar webbläsaren en direkt anslutning till Facebooks servrar. Innehållet i plugin-programmet överförs av Facebook direkt till användarens webbläsare och kopplas därifrån till webbplatsen. Leverantören kan därmed inte påverka vilka data som Facebook med hjälp av detta plugin-program samlar in och visar information om detta:

När plugin-programmen ansluter får Facebook ta del av vilken information som en användare anropar på motsvarande sida i erbjudandet. Om användaren är inloggad på Facebook kan Facebook koppla besöket till deras Facebook-konto. Om användaren interagerar med plugin-programmen, till exempel använder gilla-knappen eller ger en kommentar, kommer denna information att överföras direkt från webbläsaren till Facebook där den sparas. Även om en användare inte är medlem i Facebook kvarstår möjligheten att Facebook får reda på användarens IP-adress och sparar den. Enligt Facebook sparas i Tyskland endast en anonymiserad IP-adress.

Syfte och omfattning för datainsamlingen och den vidare bearbetningen och användningen av data via Facebook liksom användarens rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda sin privata sfär, kan åsidosättas av Facebooks datapolicy.

Om en användare är medlem i Facebook och inte vill att Facebook ska samla in data om honom eller henne inom ramen för detta erbjudande och koppla det till dennes lagrade medlemsinformation för Facebook, måste användaren logga ut ur Facebook före besöket på webbplatsen.

+1-knappar i Google+

I detta erbjudande används ”+1″-knapparna i det sociala nätverket Google Plus, som drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Knappen är märkt med tecknet ”+1″ på vit eller färglagd bakgrund.

När en användare anropar en webbplats för detta erbjudande som innehåller en sådan knapp, skapar webbläsaren en direkt anslutning till Googles servrar. Innehållet i ”+1″-knappen överförs av Google direkt till deras webbläsare och kopplas därifrån till webbplatsen. Leverantören har följaktligen inget inflytande över vilka uppgifter som Google samlar in med hjälp av knappen. Enligt Google samlas inga personuppgifter in såvida användaren inte klickar på knappen. Sådana uppgifter som exempelvis IP-adresser samlas endast in och bearbetas för inloggade medlemmar.

Syfte och omfattning för datainsamlingen och den vidare bearbetningen och användningen av data via Google liksom användarens rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda sin privata sfär kan åsidosättas av Googles policy för dataskydd för ”+1″-knappen och FAQ.

Jetpack/Wordpress.com-Stats

Detta erbjudande använder Jetpack, ett verktyg för besöksstatistik som drivs av Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA, med hjälp av spårningsteknik från Quantcast Inc., 201 3rd St, Floor 2, San Francisco, CA 94103-3153, USA. WordPress.com-Stats använder sig av så kallade ”cookies”, det vill säga textfiler som sparas på din dator och som gör det möjligt att analysera användningen av webbplatsen. Den information som erhålls via cookiefilen om användningen av denna webbplats överförs till en server i USA där den lagras. IP-adressen anonymiseras omedelbart efter bearbetningen och innan den sparas. Du kan hindra cookiefiler från att installeras genom att göra motsvarande inställning i ditt webbläsarprogram. Vi avråder dock från detta eftersom det innebär att inte samtliga funktioner på webbplatsen kan utnyttjas fullt ut. Det går att förhindra att data samlas och används av Quantcast i framtiden genom att klicka på länken ”Click here to opt-out” och ställa in en cookiefil för att neka i webbläsaren: http://www.quantcast.com/opt-out. Om du raderar alla cookiefiler på datorn, måste du ställa in Opt-Out-cookien igen.

Återkalla, ändra, korrigera och uppdatera

Användaren har rätt att vid förfrågan kostnadsfritt få veta vilka personuppgifter som sparats om honom eller henne. Dessutom har användaren rätt att korrigera felaktiga data, spärra och radera personuppgifter i den utsträckning som tillåts enligt lagen om bevarande av uppgifter.